• et
  • fi
  • sv
  • ru
  • en
+372 6 580 340 info(ät)zincpot.ee

Ympäristö

Zincpot käyttää kansainvälistä huipputekniikkaa, joka vastaa kansainvälisiä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (Best Available Technology, BAT). Näitä vaatimuksia vastaava tekniikka vastaa korkeimpia EU:ssa noudatettavia työympäristöä, työturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua koskevia vaatimuksia. Tästä syystä olemme saaneet myös ainoana virolaisena kuumasinkitysyrityksenä Viron ympäristöviraston myöntämän toistaiseksi voimassa olevan yhdennetyn ympäristöluvan, joka on ollut pakollinen kaikille yli 30 m³ kuumasinkitysaltaita käyttäville yrityksille 1. toukokuuta 2003 lähtien.

Paras käytettävissä oleva tekniikka:

  • Esikäsittely tehdään suljetuissa tiloissa alipaineella eikä käsittelyn yhteydessä muodostu teollista jätevettä (viemäriä ei käytetä). HCl-hiukkaset poistettaan poistoilmasta märkäpesurilla. Sallittu pitoisuus poistoilmassa: HCl 2 – 30 mg/Nm³ (Zincpotis 0,0017 mg/Nm³).
  • Sinkityksen aikana muodostuvat palamiskaasut suodatetaan tehokkaasti. Sallittu pitoisuus poistoilmassa: pölyä <5 mg/Nm³ (Zincpotis 0.69 mg/Nm³).

Tarkat tiedot ovat peräisin Viron ympäristöministeriön alaisuudessa toimivan Viron ympäristötutkimuskeskuksen 29. heinäkuuta 2009 Paldiskissa suorittamista mittauksista. Mittausvelvollisuus perustuu Zincpotin saamaan yhdennettyyn ympäristölupaan. Mittasimme myös poistoilman lyijypitoisuuden (vaarallinen raskasmetalli) epäilysten eliminoimiseksi, ja tulos oli Pb <1 µg/Nm3, eli alle 1 mikrogramma yhdessä kuutiossa ilmaa.