• et
  • fi
  • sv
  • ru
  • en
+372 6 580 340 info(ät)zincpot.ee

Keskkond

Oma tehases kasutab Zincpot maailma tipptehnoloogiat, mis vastab rahvusvaheliselt kasutatavele parameetrile BAT ehk „Best Available Technology“, eesti keeles „PVT“. Selline tehnoloogia täidab EL-is kehtivad kõrgeimad töökeskkonna, -ohutuse ja keskkonnakaitse standardid. Kuna kasutame oma tehases PVT-d on meile omistatud ainsana Eesti kuumtsinkimise tehastest Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt tähtajatu keskkonnakompleksluba, mis on kohustuslik kõigile kuumtsinkimistehastele, kelle töötlemisvannide kogumaht ületab 30 m³, alates 01.mai 2003.a.

Iseloomustavateks asjaoldeks PVT-le on:

  • Suletud ruumis ja alarõhu all teostatav keemiline terasdetailide eelkäsitlus, millel puudub ühendus kanalisatsiooniga ehk teisisõnu ei tekita tehas tehnoloogilist heitvett ning HCl ühendite eraldamine väljutatavast õhust märgpesuriga. Lubatud tase väljutatavas õhus on: HCl 2 – 30 mg/Nm³  (Zincpotis 0,0017 mg/Nm³).
  • Tsinkimisprotsessi põlemisgaaside kõrgetasemeline filtreerimine. Lubatud tase väljutatavas õhus on: Tolm < 5 mg/Nm³ (Zincpotis 0.69 mg/Nm³).

Konktreetsed andmed pärinevad Keskkonnaministeeriumi alluvuses tegutseva Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt Paldiskis 29. juuli 2009 läbiviidud mõõtmistest. Mõõtmise kohustuse sätestab Zincpotile keskkonnakompleksluba. Sooviga reageerida spekulatiivsetele väidetele ohtliku raskemetalli plii kasutamisele Zincpotis teostati ka vastava aine mõõtmine väljutatavast õhust. Tulemuseks saadi Pb <1 µg/Nm3, vähem kui 1 mikrogramm kuupmeetris õhus.