• et
  • fi
  • sv
  • ru
  • en
+372 6 580 340 info(ät)zincpot.ee

Om oss

Hej!

I oktober 2006 grundades AS Paldiski Tsingipada av estniska entreprenörer. Företaget grundades eftersom regionen saknade möjlighet för högkvalitativ varmförzinkning av stålkonstruktioner i enlighet med dagens krav.

Företagets strategi går ut på att tillhandahålla företag inom metallindustrin de bästa varmförzinkningstjänsterna i regionen. För detta ändamål har vi valt teknik av världsklass som kännetecknas av effektivt utnyttjande av energi och förbrukningsmaterial för processen, trygg arbetsmiljö och hög miljövänlighet.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningen av AS Paldiski Tsingipada är certifierade enligt standarder ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001. Ända sedan verksamhetsstart har företaget ett miljötillstånd enligt Europeiska Unionens IPPC-direktiv. Dessutom är vi medlem i Estlands handels- och industrikammare och Estlands maskinindustriförbund.

En stor andel av tillverkningspersonalen har genomgått specialutbildning i Tyskland. Vi hoppas innerligt att våra ansträngningar för att bli regionens bästa varmförzinkningsföretag återspeglas i Din nöjdhet med våra tjänster.

Med hopp om framgångsrikt samarbete,

AS Paldiski Tsingipadas duktiga team