• et
  • fi
  • sv
  • ru
  • en
+372 6 580 340 info(ät)zincpot.ee

Vår teknik

Varmförzinkningsfabriken Zincpot använder världens modernaste och bästa teknik inom varmförzinkningsbranschen. Utrustningen är tillverkad och installerad av österrikiska (Körner KVK, Scheuch), tyska (Scheffer, Pilling), norska (C.H. Evensen) och svenska (Progatec) företag.

Nyckelorden för denna teknik är: hög miljövänlighet, de bästa arbetsförhållandena för personalen, effektivt utnyttjande av förbrukningsmaterial och energi, minimala underhållskostnader, den snabbaste materialhanteringen och den kortaste leveranstiden.

Tekniken har den högsta automatiseringsnivån i branschen vad gäller kontroll och styrning av materialhanteringen och olika parametrar inom tillverkningsprocessen. Säker nedlastning av material och lastning på transportmedel sker inomhus med hjälp av särskilda teleskopiska traverskranar som även väger kundens produkter. Detaljer fixeras på behandlingsfixturer i ergonomiska fixeringsstationer som gör arbetet betydligt lättare för personalen. För automatisk behandling av detaljer har systemet ett antal behandlingsprogram med förinställda parametrar; operatören väljer det lämpligaste programmet för produkten som ska förzinkas.

Avdelningen för kemisk förbehandling av detaljer där stålkonstruktionerna rengörs från olja och korrosion är isolerad från övriga fabriken och hålls ständigt i undertryck jämfört med övriga fabriken. Utsugsluften rengörs från förångade kemikaliepartiklar med rent vatten och tvättvattnet leds tillbaka till respektive processbad.

Tekniken är inte ansluten till avloppet och fabriken släpper inte ut något tekniskt spillvatten.

Efter den kemiska förbehandlingen och före förzinkningen torkas detaljerna i en eldriven tunneltork och värms upp till 60-70 grader. Själva förzinkningsprocessen sker manuellt under operatörernas kontroll och styrning vilket säkrar den högsta ytkvaliteten.

För att den högsta ytkvaliteten skulle kunna bibehållas i vårt tuffa klimat erbjuder vi även Zincplus-passivering efter förzinkningen. Zincplus ger den förzinkade ytan korrosionsskydd och detaljerna behåller sin ursprungliga glans och sitt frostliknande mönster år efter år. Passivering ger även de bästa förutsättningarna för målning av förzinkade detaljer eftersom den hindrar oxidering av zinkytan; därför behöver detaljerna inte rengöras före målning. Tjänsten säljs under varumärket „Zincplus“.

Måtten på Zincpots zinkbad är 7×1,5×2,8 meter (LxBxD) och maxvikten av en behandlad detalj är 5,3 ton.

Utveckling

I oktober 2009 startade vi automatisk varmförzinkning av små detaljer (med längsta sida på högst 600 mm) med centrifugeringsmetoden som uppfyllde kraven enligt standard EN ISO 10684. Tekniken möjliggör även högkvalitativ varmförzinkning av gängade detaljer utan behov av påföljande rengöring av gängorna.