• et
  • fi
  • sv
  • ru
  • en
+372 6 580 340 info(ät)zincpot.ee

Tekniska krav

Mått på hål

Produkterna ska ha alla erforderliga tekniska hål för förzinkning så att luft kan ta sig ut och zink når överallt och tvärtom.

Minimaalsed avade mõõdud

 

Inverkan av kiselhalt

Procentandelen av kisel (Si) i stålets kemiska sammansättning är en av de viktigaste påverkande faktorerna för zinktjockleken vid varmförzinkning av stålkonstruktioner. Diagrammet nedan visar förhållandet.

 

Räni sisalduse mõju

 

Krav på stål

Det optiska effekten (utseende och struktur) av detaljens utvändiga yta har blivit alltmer viktig vid sidan av det korrosionsskydd som zinkbeläggningen ger. För önskat slutresultat behöver den kemiska sammansättningen av stålmaterialet som ska varmförzinkas uppfylla vissa krav.

 

Analys av zinkskiktets utseende och struktur
Kisel och fosfor har betydlig inverkan på reaktionen mellan järn och zink och följaktligen på zinkskiktets tjocklek, struktur och utseende. Därför har halten av dessa element för ett högkvalitativt zinkskikt definierats ganska exakt.

 

 

Kvalitetsklass 1, bästa utseende 

1) Si + 2,5P < 0,05%
Normal reaktion mellan järn och zink, silverblank ytbeläggning, normaltjockt skikt.

Undviks! 

2) Si + 2,5P ≥ 0,05% till ≤ 0,15%
Sandelin-området, snabb reaktion mellan järn och zink, grå zinkbeläggning, tjockt skikt.

Tsingitavale Terasele - Kvaliteediklass 1 Tsingitavale Terasele - Kvaliteediklass 1, vältida
Kvalitetsklass 2, rekommenderat område
Si + 2,5P > 0,15 till < 0,25%
3) Sebisty-området, normal reaktion mellan järn och zink, silvermatt ytbeläggning, medeltjockt skikt.
Undviks! 

4) Si + 2,5P ≥ 0,25%
Snabb reaktion mellan järn och zink beroende på kiselhalt, mattgrå yta, tjockt skikt.

Tsingitavale Terasele - Kvaliteediklass 2 Tsingitavale Terasele - Kvaliteediklass 2, vältida

Halten av kisel (Si) framgår av materialcertifikatet.

 

Ladda ned » Informationsblad om kvalitetssäkring och -kontroll vid varmförzinkade detaljer (PDF)

 

Anslutningslösningar

 

Tillagda stöd

Konstruktören och tillverkaren ska se till att inga slutna hörn uppstår när konstruktionen förses med stöd. Öppna hörn säkerställer att smält zink når överallt på konstruktionen.

 

 

Anslutning mellan balk och bottenplatta

Olika alternativ för placering av tekniska hål. Se till att hålen på motsatta ändar är placerade på motsatta sidor.

 

 

Rör, tankar

Invändiga stöd på sådana detaljer ska vara försedda med tekniska hål i både ovan- och underdelen. Hålen i ändarna ska sitta på motsatta sidor. Lyftöglor krävs vid tankar. Vid större tankar rekommenderas det att rådfråga produktionschefen angående måtten på hålen och lyftöglorna.

 

 

Smala spalter

I den vänstra spalten anges anslutningslösningar som inte möjliggör att garantera god varmförzinkningskvalitet.

Eftersom smält zink inte kan tränga in mellan angränsande detaljer får ytorna inget skyddsskikt och kommer att korrodera inom kort.

Samma gäller för bultförband. Det rekommenderas att utföra alla bultförband efter förzinkningen för att säkerställa komplett korrosionsskydd.

 

 

Räcken, ledstänger

Vid sådana konstruktioner ska man se till att de tekniska hålen sitter så nära svetsfogarna som möjligt.

Rörändarna bör lämnas öppna om möjligt.

Om invändiga s k dolda hål används ska varmförzinkaren underrättas om detta. De dolda hålen ska ha den största diametern som röret möjliggör.

 

 

Plana anslutningar

Vid sådana anslutningar ska man se till att inga slutna konturer uppstår. De kan undvikas genom att borra in ett hål i detaljen eller använda s k intervallsvetsfogar.

 

 

Plåtkonstruktioner med tunna väggar

Om möjligt ska extra stöd användas vid förzinkning av sådana konstruktioner så att konstruktionen behåller sin form även efter varmförzinkning.

 

 

 

Rörkonstruktioner

Figuren visar olika lösningar för tekniska hål. Se alltid till att hålen placeras på motsatta sidor av rören.

Vid dolda hål ska den största möjliga håldiametern användas.

 

 

 

 

Balkar

Figuren visar placering av tekniska hål i ändplattor och förstyvningsribbor av balkar.

 

 

Tjocklekar av zinkskiktet

Erforderlig zinktjocklek enligt standard ISO 1461 vid förzinkning genom doppning:

 

 

Erforderlig zinktjocklek enligt standard ISO 1461 vid förzinkning genom centrifugering:

 

 

Tekniska villkor

Läs mer i: Tekniska villkor för varmförzinkning av stålkonstruktioner