• et
  • fi
  • sv
  • ru
  • en
+372 6 580 340 info(ät)zincpot.ee

Tehnilised nõuded

Avade mõõdud

Toodetel peavad olema kõik tsinkimiseks vajalikud tehnoloogilised avad, et õhk pääseks välja ja tsink igale poole juurde ning vastupidi.

Minimaalsed avade mõõdud

 

Räni sisalduse mõju

Kuumtsinkimise käigus teraskonstruktsioonile tekkiva tsingikihi paksuse üheks olulisemaks mõjuriks on räni (Si) protsentuaalne sisaldus terase keemilisese koostises. Sõltuvust iseloomustab alltoodud graafik.

 

Räni sisalduse mõju

 

Nõuded terasele

Tsinkkatte abil saavutatava korrosioonikaitse kõrval peetakse üha tähtsamaks detailide välispinna optilist muljet – välisilmet ja struktuuri. Soovitud tulemuse saamiseks peab kuumtsinkimiseks kasutatava terasmaterjali keemiline koostis vastama teatud nõuetele.

 

Tsingikihi väljanägemise ja struktuuri analüüs
Kuna räni ja fosfor mõjutavad tuntavalt raua ja tsingi vahelist reaktsiooni ja seetõttu ka kihi paksust, struktuuri ja välisilmet,
on nende sisaldus kvaliteetse tsingikihi saavutamiseks küllaltki täpselt määratletud.

 

 

Kvaliteediklass 1, parim välisilme 

1) Si + 2,5P < 0,05%
Tavapärane raua ja tsingi vaheline reaktsioon, hõbedaselt läikiv pinnakate, normaalse paksusega kiht.

Vältida! 

2) Si + 2,5P ≥ 0,05% kuni ≤ 0,15%
Sandelini piirkond, kiirendatud raua ja tsingi vaheline reaktsioon, hall tsingikiht, paks kiht.

Tsingitavale Terasele - Kvaliteediklass 1 Tsingitavale Terasele - Kvaliteediklass 1, vältida
Kvaliteediklass 2, soovituslik vahemik
Si + 2,5P > 0,15 kuni < 0,25%
3) Sebisty piirkond, tavapärane raua ja tsingi vaheline reaktsioon, hõbedane matjas välisilme, keskmise paksusega kiht.
Vältida! 

4) Si + 2,5P ≥ 0,25%
Kasvava ränisisalduse puhul kiirendatud raua ja tsingi vaheline reaktsioon, matthall välisilme, paks kiht.

Tsingitavale Terasele - Kvaliteediklass 2 Tsingitavale Terasele - Kvaliteediklass 2, vältida

Räni (Si) sisaldus on leitav materjali sertifikaadist.

 

Lae alla » Infoleht kuumtsingitud detailide kvaliteedi tagamise ja kontrolli kohta (PDF)

 

Sõlmede lahendused

 

Lisatoed

Konstruktor ja valmistaja peavad jälgima, et tugede lisamisel konstruktsioonile ei tekiks suletud nurki. Avatud nurk tagab sulatsingi ligipääsu kogu konstruktsioonile.

 

 

Tala ja põhjaplaadi sõlm

Tehnoloogiliste avade paiknemise erinevad variandid. Jälgida tuleb, et teises otsas olevad avad asetseksid vastupidistel pooltel.

 

 

Torud, mahutid

Sisemised toed sellistel detailidel pevad omama tehnoloogilisi avasid nii üla kui ka alaosas. Otstes peavad olema avad vastaspooltel. Mahutitel on vajalikud tõsteaasad. Suuremate mahutite puhul on soovitav avade ja tõsteaasade suuruse üle konsulteerida tootmisjuhiga.

 

 

Kitsad pilud

Vasakpoolses tulbas on toodud sõlmede lahendused, millede puhul ei ole garanteeritud kuumtsinkimise kvaliteet.

Kuna üksteise vastas olevate detailide vahele ei pääse sulatsink, siis sinna ei teki kaitsekihti ja üsna varsti hakkab sealt immitsema roostet.

Sama tingimus kehtib ka poltliidetele. Kõik poltliited on soovitav teha peale tsinkimist, et tagada detailidele täielik korrosioonikaitse.

 

 

Piirded, käsipuud

Selliste kostruktsioonide puhul tuleb jälgida, et tehnoloogilised avad oleksid võimalikult lähedal keevisõmblustele.

Võimalusel tuleks torude otsad jätta avatuks.

Kui kasutatakse sisemisi nn. peidetud avasid, siis tuleb sellest teavitada kuumtsinkijat. Peidetud avade suurus peaks olema maksimaalse võimaliku läbimõõduga, mida toru võimaldab.

 

 

Tasapinnalised sõlmed

Selliste sõlmede puhul tuleb jälgida, et  ei tekiks suletud kontuure.  Neid saab vältida puurides detailile ava või kasutades nn. sammuga keevisõmblust.

 

 

Õhukeseseinalised plekist konstruktsioonid

Selliste konstruktsioonide tsinkimisel tuleb võimalusel kasutada lisatugesid, et tagada väliskuju säilimine ka peale kuumtsinkimist.

 

 

 

Torukonstruktsioonid 

Joonisel on näidatud tehnoloogiliste avade erinevad lahendused. Kindlasti tuleb jälgida, et avad paikneksid torude vastaskülgedel.

Peidetud avade korral peab avade läbimõõt olema maksimaalse võimaliku läbimõõduga.

 

 

 

 

Talad

Joonisel on näidatud tehnoloogiliste avade paiknemist tala otsaplaatides ja tugevdusribides.

 

 

Tsingikihi paksused

Standardi ISO 1461 nõutav tsingikihi paksus kastmismeetodil:

 

 

Standardi ISO 1461 nõutav tsingikihi paksus tsentrifuugimeetodil:

 

 

Tehnilised tingimused

Vt pikemalt: Tehnilised tingimused teraskonstruktsioonide kuumtsinkimiseks