Henkilötietojen suojaaminen

Bestnetin henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus

Bestnet AS (rekisteröintitunnus: 10261109) ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä myös Bestnet tai Our) ovat AVH  -yritysryhmään kuuluvia yrityksiä, jotka toimivat metalliteollisuudessa, esim. pintamaalien tarjoajana, perävaunujen valmistajana ja myyjänä sekä perävaunujen vuokrauspalvelujen tarjoajana.

Henkilötietojesi suojaaminen on Bestnetille erittäin tärkeää. Bestnetin henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus (jäljempänä ’ilmoitus’). Ilmoitus) selittää, miten käsittelemme henkilötietojasi (esim. miten keräämme, käytämme ja suojaamme niitä) ja mitkä ovat oikeuksiasi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Henkilötietojasi käsitellessämme noudatamme Viron ja Euroopan unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2016/679 (jäljempänä Yleisasetus).

Ilmoituksen mukaan rekisterinpitäjä on Bestnet yksin tai yhdessä useamman henkilön kanssa.

Lisäksi tietyissä tapauksissa henkilötietojen rekisterinpitäjä voi olla AVH-konserni tai muu taho.

AVH-konserniin kuuluville yrityksille, mutta vain jos tämä on sovellettavan lainsäädännön mukaista.

Bestnet käsittelee henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, joita varten olemme keränneet tiedot sinulta, ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi. Jos henkilötietojesi käsittelytarkoitus on täytetty eikä henkilötietojesi käsittelylle ole muuta perustetta tai velvollisuutta, poistamme henkilötietosi. Ilmoituksessa annetaan tietoja esimerkiksi silloin, kun käytät Bestnetin tuotteita, palveluja, sovelluksia, sähköisiä ympäristöjä (esim. verkkokauppa internetissä, jossa asiakkaat voivat tehdä liiketoimia) tai kun vierailet Bestnetin verkkosivustoilla.

Ilmoitus ei koske tietojen käsittelyä muiden yritysten tuotteissa, palveluissa, sovelluksissa, verkkosivustoissa jne., vaikka niitä olisi mahdollista käyttää palveluidemme kautta tai päästä Bestnetin verkkosivustojen tai verkkoympäristöjen kautta muille verkkosivustoille tai verkkoympäristöihin.

Bestnet antaa sinulle mahdollisuuden tutustua Ilmoitukseen milloin tahansa Bestnetin verkkosivujen kautta ja Bestnetin toimistossa osoitteessa Rae 4, Paldiski 76805 Länsi-Harjun seurakunta.

Viittaamme tietosuojailmoitukseen ja annamme siihen pääsyn esimerkiksi silloin, kun teemme sopimuksen, kun tarjoamme ja myymme palvelua tai tuotetta tai kun tarjoamme sähköistä palvelua (mukaan lukien verkkokauppa). Ilmoitus on informatiivinen asiakirja, eikä se ole osa kanssasi tehtävää sopimusta.

Edellyttäen, että teet parhaasi pitämään ilmoituksen ajan tasalla ja käytettävissäsi edellä mainituilla tavoilla. Ilmoitamme sinulle muutoksista ilmoitukseen Bestnetin verkkosivustoilla tai muilla kohtuullisilla tavoilla.

Alexela-ryhmän henkilötietojen käsittelypolitiikka ja luettelo Alexela-ryhmään kuuluvista yrityksistä on nähtävissäosoitteessa täällä.

Henkilötiedot ja mitä henkilötietoja Bestnet käsittelee

Henkilötiedot ovat yksittäistä henkilöä tai luonnollista henkilöä koskevia tietoja (aiemmin ja jäljempänä ’henkilötiedot’). Sinun tai Rekisteröity), jonka avulla luonnollinen henkilö on tai voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa. Selkeyden vuoksi olemme jakaneet henkilötietosi seuraaviin luokkiin:

 • Esimerkkejä henkilötiedoista ovat: etu- ja sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika, viestintäkieli, henkilöllisyystodistuksen numero (esim. passi, henkilökortti, ajokortti) jne;
 • Esimerkkejä yhteystiedoista ovat: sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero jne;
 • Esimerkkejä palvelun tarjoamiseen tai tarjoamiseen ja tuotteen tarjoamiseen tai ostamiseen liittyvistä tiedoista ovat: sopimuksen täyttämiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöön liittyvät tiedot, tuotteen ostamiseen liittyvät tiedot, hakemukset, tiedustelut, valitukset, maksutiedot jne;
 • Esimerkkejä taloustiedoista ovat: luotot tai velat tai liiketoimet jne;
 • Esimerkkejä viestintätiedoista ovat: Asiakkaan yhteydenpito Bestnetin kanssa puhelimitse, sähköpostin kautta kerätyt tiedot, sosiaalisen median kautta kerätyt tiedot, viestien kautta lähetetyt tiedot jne;
 • Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat: rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnollisiin tai filosofisiin vakaumuksiin tai ammattiyhdistyksen jäsenyyteen liittyvät tiedot, eettiset tiedot, biometriset tiedot, joita käytetään luonnollisen henkilön yksilöimiseen, terveystiedot tai tiedot, jotka koskevat luonnollisen henkilön sukupuolielämää tai seksuaalista suuntautumista.

Bestnet ei pyri keräämään arkaluonteisia henkilötietoja, mutta ne voivat tulla Bestnetin tietoon tahattomasti, esimerkiksi jos lähetät arkaluonteisia henkilötietojasi Bestnetille sähköpostitse ja/tai verkkokaupan kautta.

Henkilötietojen kerääminen

Bestnet kerää henkilötietojasi eri lähteistä. Kerättävien henkilötietojen tyyppi riippuu esimerkiksi tuotteista, joita haluat ostaa, palveluista, joita haluat käyttää, tai sähköisestä ympäristöstä, jota haluat käyttää (esim. tilaaminen verkkokaupasta), sekä henkilötiedoista, joita sinun on käytettävä niiden tarjoamiseksi. Tietenkin on myös tärkeää, missä määrin pidät henkilötietojen siirtämistä Bestnetille tarpeellisena ja mitä suostumuksia annat Bestnetille henkilötietojesi käsittelyyn.

Keräämme henkilötietoja yleisasetuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti (esim. minimoinnin ja käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteet).

Keräämme henkilötietojasi esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Kun tarjoat ja/tai ostat tuotetta (esim. verkkokaupasta);
 • Palvelua käytettäessä;
 • Kun tilaat uutiskirjeitä;
 • Tietopyyntöjen (esim. hintatiedustelujen), valitusten jne. tekeminen;
 • Voimme tarvittaessa hankkia henkilötietojasi myös muista lähteistä, jos se osoittautuu tarpeelliseksi sopimuksen tekemistä, toteuttamista, täyttämistä tai täytäntöönpanoa varten tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn on oltava perusteltua ja henkilötietojen käsittelyä koskevien periaatteiden mukaista. Henkilötietojen käsittelylle on useita yleisasetuksen mukaisia oikeudellisia perusteita, mutta tässä tapauksessa Bestnet käsittelee henkilötietoja seuraavin perustein: lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, sopimuksen tekeminen ja täyttäminen, Bestnetin oikeutettuun etuun perustuen ja rekisteröidyn suostumuksella.

Käsittelemme henkilötietojasi siis neljällä eri oikeusperustalla. Huomaa, että näiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan erilaisia säilytysaikoja ja että sinulla on erilaisia oikeuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Lisätietoja tästä on jäljempänä olevassa tekstissä.

Oikeudellisen tai sääntelyvelvoitteen noudattaminen

Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen on henkilötietojen käsittelyä tavalla, jota sovellettava laki edellyttää, ja Bestnet on velvollinen tekemään niin siinä määrin kuin Bestnet on lain mukaan velvollinen tekemään niin. Tämä tietojenkäsittely ei ole Bestnetin tai sinun harkintavallassasi, sillä se on lakisääteinen velvoite, jota on noudatettava.

Esimerkiksi seuraavat tavoitteet kuuluvat tähän otsakkeeseen:

 • Kirjanpitotiedot;
 • Vastaaminen kyselyihin ja rikkomusten ilmoittaminen viranomaisille, myös valvontaviranomaisille;
 • Yksityishenkilöille ilmoittaminen tietoturvaloukkauksesta.

Sopimuksen tekeminen ja täytäntöönpano, mukaan lukien täytäntöönpano.

Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely johtuu pääasiassa siitä, että tarjoamme ja/tai myymme sinulle tuotteita tai palveluita, ja jotta Bestnet voi tehdä niin, henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä. Kuten muissakin tapauksissa, pidämme henkilötietojesi käsittelyn mahdollisimman vähäisenä, eli käsittelemme henkilötietojasi mahdollisimman vähän niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Tässä tapauksessa käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimusta edeltävät suhteet, esim. tarjouksen tekeminen;
 • Henkilön tai rekisteröidyn tunnistetiedot, mukaan lukien rekisteröidyn edustajan tunnistetiedot;
 • Tilausten hallinta;
 • Henkilön tai rekisteröidyn palveleminen, esimerkiksi muistutusten lähettäminen;
 • Sopimusvelvoitteen täyttäminen, esim. tuotteen toimittaminen;
 • Sopimuksiin liittyvien asiakirjojen hallinnointi;
 • Sopimuslaadun varmistaminen;
 • Laskutus, esim. laskujen laatiminen.

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella

Suostumuksellasi käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa ja niihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi.

Pyydämme esimerkiksi suostumusta henkilötietojen käsittelyyn seuraavia tarkoituksia varten:

 • Markkinointitarjoukset ja -ilmoitukset (tekstiviestit, MMS, sähköpostit jne.)
 • siirtää henkilötietoja muille AVH-konsernin yrityksille ja henkilötietojen käsittelijöille markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn antama suostumus on annettu vapaasti, vapaasti ja yksiselitteisesti. Henkilö voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa kirjallisesti tai sellaisessa muodossa, että se voidaan jäljentää kirjallisesti (esim. lähettämällä sähköpostin, jossa on ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta ja joka täyttää lakisääteiset vaatimukset). Suostumus on voimassa, kunnes se peruutetaan tai uusi suostumus annetaan. Suostumuksen peruuttamisella ei ole taannehtivaa vaikutusta. Suostumuksen antamisen ja peruuttamisen tavasta riippuen tämä voi olla voimassa tietyn ajan. Jos annat tai peruutat suostumuksesi paperilla, saattaa kestää kauemmin, jolloin Bestnet ei voi muuttaa sitä nopeasti tietokannassa.

Oikeutettu etu

Oikeutettu etu tarkoittaa Bestnetin etua käsitellä henkilötietoja Bestnetin liiketoimintaan liittyen, jotta Bestnet voi tarjota sinulle parempia palveluja ja tuotteita ja siten parantaa niitä. Tällöin voimme tarjota sinulle Bestnetiltä odottamasi palvelut, tuotteet, tuen jne. Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, jos käsittely on välttämätöntä ja yhteensopivaa oikeuksiesi ja etujesi kanssa.

Käsittelemme henkilötietojasi esimerkiksi oikeutetun edun perusteella seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kampanjoiden järjestäminen;
 • Tarvittaessa AVH-ryhmän sisäistä tiedonvaihtoa varten;
 • Asiakassuhteen ylläpitäminen, esim. keskustelu Bestnetin kanssa;
 • Bestnet omaisuuden suojeluun, esim. videovalvontaan.

Pidämme tarpeellisena huomauttaa, että tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietoja edellä mainittujen oikeusperustojen nojalla, eivät ole tyhjentäviä, mutta käsittelemme henkilötietojasi aina lain mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, vastaamme niihin mielellämme. Yhteystietomme löytyvät tietosuojailmoituksen lopusta, ota yhteyttä Bestnetiin.

Henkilötietojen vastaanottajat

AVH-konserniin kuuluvat yritykset voivat käsitellä henkilötietoja, jos se on tarpeen Bestnet-yhtiön johtamista ja hallinnollisia päätöksiä varten ja jos se on sovellettavan lainsäädännön mukaista.

Bestnetin yhteistyökumppanit ovat yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietojasi Bestnetin puolesta. Yleisasetuksen mukaan ne ovat Bestnetin henkilötietojen käsittelijöitä. Henkilötietojen käsittelijät eivät käytä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Bestnetin kanssa sovittujen toimintojen suorittamiseen, kuten tuotteen myymiseen tai toimittamiseen sinulle.

Valtuutetut käsittelijät ovat Virossa, Euroopan unionissa, Euroopan talousalueella sijaitsevia yrityksiä, mutta yksittäistapauksissa ne voivat sijaita myös tämän alueen ulkopuolella. Kaikissa tapauksissa olemme toteuttaneet toimenpiteitä varmistaaksemme henkilötietojesi käsittelyn turvallisuuden näissä maissa.

Jos syntyy tilanne, jossa Bestnetin yhteistyökumppania on pidettävä lain mukaan yhteisvastuullisena henkilötietojen käsittelijänä, mikä tarkoittaa, että tässä tapauksessa (esim. tuotetta myytäessä) sekä me että yhteistyökumppani olemme vastuussa henkilötiedoistasi, Bestnetin ehtojen lisäksi sovelletaan myös yhteistyökumppanin henkilötietojen suojaa koskevia ehtoja.

Luettelo Bestnetin yhteistyökumppaneista ja AVH-konsernin yrityksistä löytyy täältä.

Bestnet voi myös luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille (esim. tuomioistuimille ja poliisille), jos laki niin vaatii. Siksi siirrämme henkilötietoja vain lain mukaisesti. Voimme luovuttaa henkilötietojasi ilmiantajille, kunhan teemme sen vain lain mukaisesti.

Anonyymit tiedot eivät ole henkilötietoja, koska niiden perusteella ei voida tunnistaa luonnollista henkilöä. Voimme käsitellä tällaisia tietoja muihinkin tarkoituksiin ja muiden henkilöiden osalta. Jos näihin tietoihin sovelletaan muita oikeudellisia velvoitteita, noudatamme niitä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi tai niin kauan kuin sovellettava laki edellyttää.

Tietyissä tapauksissa säilytämme henkilötietojasi pidempään kuin alla olevassa luettelossa mainittu ajanjakso, esimerkiksi emme sovella automaattisesti poistoaikaa, jos kyseessä on velka tai oikeudenkäynti.

Pidämme tärkeänä huomauttaa sinulle, että seuraava luettelo ei ole tyhjentävä, mutta säilytämme henkilötietojasi esimerkiksi seuraavasti:

Videovalvontatallenteet (poistetaan viimeistään 1 kuukauden kuluttua, ellei laissa toisin säädetä); Tarjoustiedot, jotka eivät tee sopimusta (poistetaan viimeistään 2 vuoden kuluttua, ellei laissa toisin säädetä);

Rekisteröityä koskevat tapahtumat, esim. neuvonta (poistetaan viimeistään kahden vuoden kuluttua, ellei laki toisin edellytä);

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat tiedot (esim. Virossa sopimuksen voimassaoloaikana ja vähintään kolmen vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen);

Kirjanpitotiedot (esim. Virossa poistamme tiedot 7 vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä).

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Bestnet käyttää tarvittavia tietoteknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi työntekijöiden, toimistorakennusten ja teknisten laitteiden suojelu. Bestnetin työntekijöihin sovelletaan tietojen (myös henkilötietojen) luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia. Lisäksi he saavat koulutusta henkilötietojen suojaamisesta.

Bestnetin yhteistyökumppanit eli Alexela-konserniin kuuluvat käsittelijät ja yritykset ovat velvollisia varmistamaan ajantasaiset turvatoimet henkilötietojesi käsittelyssä.

Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin

Voit antaa Bestnetille suostumuksen käyttää tietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos olet antanut suostumuksesi, on mahdollista vastaanottaa markkinointitarjouksia ja ilmoituksia meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme sähköisen kanavan kautta (esim. tekstiviesti, sähköposti).

Suostumukset tietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksiin otetaan erillään muista sopimusehdoista, esimerkiksi rastittamalla ruutu, että haluat saada tarjouksia. Jos haluat vain tilata Bestnetin markkinointitarjouksia tai ilmoituksia, voit tehdä niin joillakin Bestnetin verkkosivustoilla. Tätä varten sinun tarvitsee vain syöttää sähköpostiosoitteesi verkkosivustolla ja vahvistaa sitten samaan sähköpostiosoitteeseen lähetettävässä sähköpostissa, että suostut vastaanottamaan tulevia markkinointitarjouksia ja -viestejä. Tällöin saat yleisiä Bestnetin ja kumppaneiden tarjouksia.

Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa käyttämällä markkinointitarjouksen lopussa olevaa opt-out-linkkiä tai lähettämällä sähköpostiaosoitteeseen loobu@tiki.ee tai muulla ilmoittamallamme tavalla.

Henkilötietojasi koskevat oikeutesi

Sinulla tai edustajallasi, jos olet antanut hänelle asianmukaiset oikeudet, on seuraavat henkilötietoihisi liittyvät oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (esim. niiden lähteet ja käyttötarkoitukset) sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja sovellettavassa lainsäädännössä säädetyssä laajuudessa;
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi muuttamista ja/tai oikaisemista sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin siitä säädetään;
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai poistamista sovellettavassa laissa säädetyn menettelyn mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin siitä säädetään;
 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella.
 • Oikeus pyytää tietojen siirtoa sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin siitä säädetään. Huomaa, että tätä oikeutta on rajoitettu lainsäädännössä useista syistä;
 • Oikeus kääntyä Bestnetin, valvontaviranomaisen tai tuomioistuinten puoleen. Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, voit aina ottaa meihin yhteyttä Bestnetin verkkosivuilla(https://www.bestnetgroup.com/) julkaistujen yhteystietojen kautta.

Jos sinusta tuntuu, että saamasi tiedot eivät olleet sinulle riittäviä tai jos uskot, että henkilötietojesi käsittelyä koskevia ehtoja on rikottu, voit ottaa yhteyttä Alexelan tietosuoja-asiantuntijaan (andmekaitse@tiki.ee). Sinulla on aina oikeus pyytää henkilötietojesi suojaamista tietosuojavaltuutetulta tai tuomioistuimelta. Tietosuojavaltuutettu on kansallinen valvontaviranomainen, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietoihin liittyvissä asioissa.

Nämä oikeudet eivät välttämättä ole ehdottomia, ja niitä säännellään voimassa olevalla Euroopan unionin ja kansallisella lainsäädännöllä.

Evästeiden käyttö

Biscuits tai cookies englanniksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka ladataan käyttäjän tietokoneelle verkkosivustoa käytettäessä, minkä seurauksena selain voi välittää evästetietoja joka kerta, kun verkkosivustoa käytetään. Evästeiden tarkoituksena on parantaa ja yksinkertaistaa kävijän kokemusta verkkosivustolla.

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selainlaitteissasi. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin esimerkiksi hidastaa verkkosivun selaamista tai vähentää tietyn verkkosivun toiminnallisuutta. Tällä hetkellä Bestnetin verkkosivustot sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ja palveluihin sekä sosiaalisen median laajennuksiin (esim. Facebook). Nämä laajennukset on suunniteltu pääasiassa tilasto- tai markkinointitarkoituksiin. Kolmannen osapuolen laajennuksiin Bestnetin verkkosivustoilla sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöä. Siksi suosittelemme, että tutustut tällaisten henkilötietojen suojaamiseen liittyviin käytäntöihin.

Lisätietoja evästeiden käytöstä ja hallinnasta yleisimmissä selaimissa on osoitteessa:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: %20Recent%

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Bestnet AS:n valtuutetut käsittelijät tai yhteistyökumppanit

Bestnet AS:n yhteistyökumppanit käsittelevät työntekijöiden henkilötietoja (jäljempänä myös ”tiedot”) Bestnet AS:n puolesta, eivätkä yhteistyökumppanit käytä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin rekisterinpitäjän eli Besnet AS:n kanssa sovitun toiminnan tai sovittujen toimintojen toteuttamiseen. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta voivat olla palvelun tarjoaminen, tuotteiden myynti, sopimusten tallentaminen ja monet muut toiminnot, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä.

Kaikki Bestnet AS:n yhteistyökumppanit eivät aina käsittele kaikkia henkilötietoja, vaan ne käsittelevät vain niitä tietoja, joiden käsittely on tarpeen tarkoituksen kannalta.

Bestnet AS:n yhteistyökumppaneita ovat seuraavat yritykset:

LHV Pank AS
Yritysrekisteritunnus: 10539549
Osoite: Tartu mnt 2, 10145 Tallinna, Viro
Sähköposti: info@lhv.ee

ESTO AS
Yrityksen rekisteröintitunnus: 14180709
Osoite: Tornimäe tn 2, 15010 Tallinna, Viro.
Sähköposti: info@esto.ee

Epicor Software Estonia OÜ
Yritysrekisteritunnus: 10539549
Osoite: Tartu mnt 2, 10145 Tallinna, Viro
Sähköposti: tteder@epicor.com

Synerto OÜ (Synergy)
Yrityksen rekisteröintitunnus: 11557740
Osoite: Peetri tee 20c, Peetri alevik, 75312 Rae vald, Harjumaa, Suomi, Suomi
Sähköposti: info@synerto.eu

Taavi Tarkvara OÜ (Taavi)
Yrityksen rekisteröintitunnus: 10265337
Osoite: Turu plats 5-17, 11611 Tallinna, Viro
Sähköposti: info@taavi.ee

Sector Digital OÜ
Yrityksen rekisteröintitunnus: 14091408
Osoite: Liivalaia 20a, 10118 Tallinna, Viro
Sähköposti: info@sektordigital.com

Ilmoitusta on viimeksi muutettu 01.09.2020.AVH